? OSP Bór
Ochotnicza Straż Pożarna                ul. Bór 65     
           tel. (032) 211 02 60         32-620 Brzeszcze

O Nas


old

Na wniosek Gminnej Rady Narodowej w Brzeszczach i Komendanta Rejonowego Ob. Kopijasza Aleksandra wspólnie z druhami Ob. Kołodziejczykiem Kazimierzem Kulką Janem Bartlikiem Jreneuszem W dniu 24 kwietnia 1955 powołano drugi pluton Ochotniczej Straży Pożarnej Brzeszcze - Bór z 18 osobowym składem członkowskim D-ca II plutonu został druh Saduś Julian Zastępcą d-cy plutonu został Naras Julian Sekretarzem plutonu został Żmuda Władysław Pierwszym zebraniem członkowskim odbyło się e dniu 5 maja 1955 roku pod przewodnictwem druha Bartlika Jreneusza, na którym dokonał wyboru skarbnika funkcja tą powierzano druhowi Kubicy Władysławowi, oraz komisji rewizyjnej Kubia Kazimier Piwczyk Czesław Szałaśny Henryk

Do założenia Ochotniczej Straży Pożarnej B-cze Borze, jednostka ta została wyposażona w sikawkę ręczna z odpowiednim ilością węży. Jako środek lokalizacji do akcji ratowniczy w tym okresie czasy wykorzystywano konie Wawry Jana Świadka Alfonsa.

Pierwsze zebranie sprawozdawcze oceniające wyniki pracy społecznej odbyła się w dniu 8 kwietnia 1956r. współudziałem przedstawicieli Gminnej Rady Narodowej Stawowczyk Tadeusz Wiewiury Józef Komenda Wojewódzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krakowie doceniła wysokie zaangażowanie społeczne naszej jednostki wydała zalecenie OSP Brzeszcze w celu przekazania ,motopompy M - 800 typu " Leopolia" wraz z dwoma odcinkami węży ssawnych A - 110 W dniu 27.XII.1958 otrzymaliśmy od Komendy Powiatowej Oświęcim, pierwsza syrenę ręczna. W 1972r. otrzymaliśmy nowsza typu syreny o większym zasięgu, która służy nam do dziś.

SPONSORZY:

BS Miedźna

Zakład Pogrzebowy Mrowczyk

Sylwana

Kamieniarstwo Zasole

Smakosfera